Företagspresentation

Den 1 December 1996 startades Eldesign Ingenjörsbyrå AB i Västerås av Matz Gurås och Stig Holmlund.  I dagsläget består Eldesign av 5 medarbetare, Matz Gurås, Stig Holmlund, Christer Norrbin, Per Andersson och Johnny Helli.

Eldesign är en självständig elkonsultbyrå med säte i Västerås som består av branschkunnig personal i olika åldrar med flerårig erfarenhet inom el och elkraft.

Vi på Eldesign är ett väl sammansvetsat arbetsteam, med höga ambitioner att varje uppdrag skall motsvara kundens förväntningar avseende kvalitet och miljö, kostnad och utförande. Vår målsättning är att med både ny och beprövad teknik utföra anläggningar som motsvarar kundens krav, önskemål och behov. För att uppfylla vår målsättning arbetar vi i ett nära samarbete med både kund, projektledare och övriga konsulter. Vi ser oss som väl uppdaterade vad det gäller det senaste inom teknik, kvalitet och miljö.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av utredningar och projektering av elinstallationer, kraft och belysning, teletekniska anläggningar för både nybyggnationer och ombyggnationer av:

• Sjukhusanläggningar   
• Vägbelysning
• Kontorshus   
• Fritids och förskolor
• Idrottsanläggningar    
• Industri
• Allmänna affärslokaler   
• Bostäder
• Skolor   
• Gasproduktionsanläggningar