Tjänster

Eldesign Ingenjörsbyrå AB erbjuder elkonsulttjänster samt besiktningstjänster inom elinstallation, elkraft, styr och övervakning, teletekniska anläggningar, industri, infrateknik mm. Projekteringen sker med hjälp av det senaste som datatekniken kan presentera i dagens läge.

Tjänster i detalj och klartext:
- utredningar och kostnadskalkyler i tidiga skeden.
- projektering av systemhandlingar och ramhandlingar för totalentreprenader.
- projektering av kompletta förfrågningsunderlag och bygghandlingar för utförande och generalentreprenader.
- upprättande av relationshandlingar.
- kontrolluppdrag pågående projekt.
- kompletta teleregistreringar.
- Driftkort och Driftinstruktioner för Ventilationsanläggningar och VVS anläggningar.
- samordning enligt BAS-P.
- rambeskrivningar.
- projektledning.

Våra beställare i dagsläget är i huvudsak kommun och landsting, fastighetsbolag samt byggnads- och el-entreprenörer.

Vi har i dagsläget ramavtal med följande beställare:
Västerås Stad
Landstinget Västmanland
Byggnads AB Mimer