Referenser

Bostadsprojekt:

Projektering av bostäder i nyproduktion.
Kv Halvön, Hammarby Sjöstad, Stockholm
Kv Brädgården, Hammarby Sjöstad, Stockholm
Kv Fägnaden, Stockholm
Kv Lorens, Skrapan, 26-våningshus med Bostäder, Kontor, Hotell, Butiker mm. Västerås
Brommahöjden, Stockholm
Kv Bergsparken, Stockholm
Ågesta Broväg, Stockholm
Kv Smedsbacken, Stockholm

Förskolor/Skolor:

Projektering av nyproduktion samt ombyggnation i samverkan med Västerås Stad.
Lövängsskolan, Västerås
Högskolan, Västerås
Bjurhovdaskolan, Västerås
Hällbyskolan, Västerås
Bäckbyskolan, Västerås
Brandthovdaskolan, Västerås
Ekbergaskolan, Västerås
Fridhemsskolan, Västerås
Rösegårdsskolan, Västerås
Tillbergaskolan, Västerås

Verksamhetslokaler:

Holmen Paper Braviken, Norrköping
Royal Bank of Scotland, Strandvägen 1-3 Stockholm
Ny Bilprovning vid Edströmska gymnasiet, Västerås
Scania, Södertälje
Konst- och Länsmuseum, Kv Mimer, Västerås
Affärsgalleria Kv Igor, Västerås
Kv Lorens, Skrapan Västerås
Kv. Kettil, SEB och Kronofogden Västerås
Växtkraft, Publik tankstation, busstankning och flaktankning, Sala
Växtkraft Gasrening, Tryckstegring och VL’s bussdepå Västerås
Fjärrkontrollanläggningar för Sandviken Steel, Roden Energi och Vallentuna Elverk
Advantage, HI3G, Telecom and Data Centre, Stockholm
Integra, Telecom and Data Centre, Stockholm
IBM Kista
KV. Lillängen, ICA Hilton. Västerås

Infrastruktur:

E-18 ny sträckning Västerås Enköping, BRAVIDA/Vägverket,
Elprojektering i nya tunnlar samt i nya områden runt vägsträckningen.

Mälarbanan åt Adtranz, Västerås
Projektering och framtagande av typritningar för kanalisation längs Mälarbanan avsett för Kraft-, Tele- och Signalanläggningar.

Kontinentalbanan, Adtranz
Framtagande av byggstyrande underlag för Signalkiosker samt typritningar för Kontaktledningssystem.

Öresundsförbindelsen
Framtagande av anbudshandlingar gällande tågdrift överbro, konstgjord ö samt tunnel.

Vägbelysning för diverse Vägsträckor, GC-banor och Cirkulationsplatser

Området omkring Centrallasarettet Västerås
Yttre belysning för lasarettsområdet. Vägbelysning, parkeringar samt gång och cykelbanor.

Malmö Godsbangård
Projektering av transformatorstation.

Öresundsförbindelsen
Anläggningskonstruktion av Kopplingscentral.

Omformarstationer för Moholm, Kiruna, Borlänge, Smörbeck

Sjukhus/Vårdanläggningar:

I nedanstående projekt gällande Centrallasarettet i Västerås har fullständig projektering för Elanläggningar utförts i samverkan med Landstinget Västmanland:
Hus 06. Ombyggnad av Ortopedmottagningen
Hus 07,  08,  09 , 10 och 14 Plan 3,  Röntgenlab, CT och MR kamera.
Hus 09, plan 4, IVA-operation
Hus 15, Plan 2, 5, 6, 7 och 8, Förlossning samt vårdavdelningar
Hus 17, Barnkliniken
Hus 61, Patologen
Hydroterapi, Rehabavdelning.
Akutmottagning, Köpings Lasarett
Ambulansstation Eriksborg Västerås
Rättspsyk, Styr- och Regler, Sala
Vårdcentraler Heby, Norberg, Skultuna, Hallstahammar, Herrgärdet, Östervåla
A-station C-las, Ombyggnation för Fjärrstyrning, Västerås
D-station, Ombyggnation av Ställverk, Köpingslasarett
H-station C-las. Ny station för nytt Vårdblock, Västerås
Projektledning åt LV Fastighet, Ny Akutmottagning, Västerås Centrallasarett
Projektledning/Projektering åt LV Fastighet, Nytt Passagesystem, Landstinget Västmanland
Arkiv, Ombyggnation, Landstinget Västmanland
Ombyggnad av Landstingshuset, Etapp 4, Styr- Och Regler, Västerås
Ombyggnad för kök och avfall, Styr- och Regler, Hus 27, Västerås Centrallasarett